Lovačka udruga „Merolino Oprisavačko“

Dragi posjetitelji naše Internet stranice dozvolite nam da Vam se ukratko predstavimo.

Mi smo Lovačka udruga „Merolino Oprisavačko“ iz Oprisavaca sa sjedištem na adresi Hrvatskih Velikana 65 , 35213 Oprisavci.

Naša udruga je započela s radom 12.ožujka 2021. godine.

Ciljevi lovačke udruge „Merolino Oprisavačko „ Oprisavci su gospodarenje s lovištem i divljači kroz uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova , a udruga ima i gospodarsku, turističku i rekreativnu funkciju, zaštita prirode i ljudskog okoliša, promicanje lovstva, zaštita i očuvanje biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje flore i faune, čuvanje i unapređivanje resursa i odnosa u Udruzi te njegovanje lovačkih običaja i lovačke etike, kao i humanitarne aktivnosti.

Osim navedenih ciljeva Lovačka udruga „Merolino Oprisavačko“ Oprisavci kao novoosnovani subjekt intenzivno provodi aktivnosti u smislu promocije lovnog turizma na području Brodsko-posavske županije, odnosno Hrvatske i ovog dijela Europe.

O lovištu

Lovačka udruga „Merolino Oprisavačko“ iz Oprisavaca gospodari Državnim otvorenim lovištem broj XVI/9 – „MEROLINO“ .

To je nizinsko lovište smješteno u dijelu jugoistočne Slavonije, sjeverno od rijeke Save , na području Vukovarsko – srijemske županije, Brodsko – posavske županije i Osječko – baranjske županije.

Površina lovišta opisana granicom iznosi 6509 ha.

Glavne vrste divljači u lovištu:

  • jelen obični
  • srna obična
  • svinja divlja
  • mačka divlja
  • zec obični
  • fazan

Predsjednik lovačke udruge

Jerko Janković

Mob:  098/ 761-025